Serveis integrals de gestió de residus

Empresa jove, amb amplia experiència en el sector, amb número de gestor de residus T-3077 otorgat per l'agència de Residus de Catalunya.

Els nostres serveis van destinats tant a l'administració pública com a empreses privades, comunitats de veïns, particulars, ajuntaments,...

La nostra política d'empresa es oferir la màxima serietat, qualitat, professionalitat i respecte al medi ambient a tots els nostres clients.

Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Atenció les 24 hores del dia

 • Desembussos de canonades

 • Arquetes sifòniques

 • Neteja de clavegueram

 • Buidat de fosses sèptiques i pous negres

 • Neteja de piscines i basses

 • Transport d'aigua (per piscines, dipòsits, etc....)

 • Transvasament d'aigües (brutes i netes)

 • Neteja d'embornals

 • Neteja de paviments

 • Trens de neteja, boxes i neteja a alta pressió

 • Buidat de pàrquings i fossos d'ascensors

 • Buidat i neteja de bombaments

 • Neteja i buidat de depuradores

 • Extracció de fangs de depuradores

 • Fresadora talla arrels

 • Contractes de manteniment preventiu per particulars, empreses i comunitats de veïns

 • Inspecció de canonades mitjançant circuit tancat de TV

 • Localització d'arquetes ocultes i col·lectors trencats mitjançant sensor electrònic.

 • Gestió, transport de residus i tramits de documentació.

Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa
Vallcofa

mapa

Vallcofa

Avda. de Reus 59-61 Local 1

43300 Mont-Roig del Camp

(TARRAGONA)